shani

שני רוזן

עוסקת ב אילוף כלבים כ- 5 שנים

כשהתחלתי את הקורס התמחות במרקר טריינינג כבר היו לי כלים די משמעותיים לעבודה עם כלבים. הבנתי אותם, ידעתי איך ללמד אותם ואין לפתור להם בעיות וכבר הייתי די מרוצה מהידע שלי. הגעתי להתמחות מתוך צמאון לדעת עוד ולהבין כלבים מדרך אחרת. זה לא מה שקיבלתי מההתמחות… קיבלתי ממנה הרבה יותר. ההתמחות עזרה לי להבין דברים בצורה קצת שונה, דברים שלא ידעתי שחסרים לי בכלל- התבהרו, וצורת העבודה שלי השתנתה לחלוטין. אני רואה את הכלבים בצורה הרבה יותר ברורה והרבה יותר נכונה לי. אני עובדת איתם הרבה יותר נעים, בלי קונפליקטים, והלקוחות שלי הרבה יותר מרוצים. אם פעם היו דברים שהעדפתי פחות לשתף בהם לקוחות, היום כל דבר שאני עושה הוא בשיתוף איתם. התוצאות של העבודה שלי הם אחרות ובמקום לשאוף לכלב חייל- אני שואפת ליצור קשר טוב ואמיתי בין הכלב לבעליו. הכלבים הרבה יותר שמחים, הלקוחות הרבה יותר מרוצים ואני נהנית הרבה יותר לעבוד!